Home » Thủ thuật » Thủ Thuật PC » Cách tắt kiểm tra chính tả trên trình duyệt Chrome

Cách tắt kiểm tra chính tả trên trình duyệt Chrome

Trình duyệt Chrome gần đây có tính năng kiểm tra lỗi chính tả tạo thành những gạch chân màu đỏ dưới mỗi chữ viết gây khó chịu cho những người dùng mỗi khi đánh văn bản.

Cách tắt kiểm tra chính tả trên trình duyệt Chrome

Trong đó có mình, khi mà có nhiều bài viết rất dài thì việc kiểm tra lỗi chính tả này làm cảm giác khi việc bài thật tệ hại, vì nó trở thành tác nhân trực tiếp ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của trình duyệt khi liên tục kiểm tra lỗi chính tả. Vì thế ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tắt kiểm tra chính tả trên trình duyệt Chrome nếu bạn gặp phải.

Cách tắt kiểm tra chính tả trên trình duyệt Chrome

 

Tắt kiểm tra lỗi chính tả trên trình duyệt Chrome

– Vào menu hamberger ở bên phải trình duyệt và truy cập vào Settings (Cài đặt):

Cách tắt kiểm tra chính tả trên trình duyệt Chrome

– Ở tab Settings (Cài đặt), tiếp tục kéo xuống và truy cập vào Show advanced settings… (Hiển thị cài đặt nâng cao…)

Cách tắt kiểm tra chính tả trên trình duyệt Chrome

– Kéo xuống và tới phần cài đặt Language (Ngôn ngữ), chọn Language and input settings… (Cài đặt ngôn ngữ và nhập liệu):

Cách tắt kiểm tra chính tả trên trình duyệt Chrome

– Bỏ tick ở mục Enable spell checking (Bật kiểm tra chính tả):

Cách tắt kiểm tra chính tả trên trình duyệt Chrome

Xong, sau khi bạn đã làm như thế thì có nghĩa đã tắt kiểm tra lỗi chính tả trên trình duyệt Chrome rồi đấy. Thử vào bất kỳ web nào và gõ văn bản thử xem đi nào ^_^ Đây là kết quả của mình:

Cách tắt kiểm tra chính tả trên trình duyệt Chrome

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *